Site Rengi

Dezenfekten İstasyonu

Anasayfa » Ürünler » Dezenfekten İstasyonuTıbbi uygulamada belirli bir ortamın veya alanın mikroorganizmalardan temizlenmesi işlemine dezenfeksiyon denir. Mikroorganizmalar farklı şekillerde bulunabileceğinden ve bu yöntemde kullanılan alanlar da farklı olduğundan, farklı dezenfeksiyon şekilleri bilinmektedir.Buna göre çevresel kimyasallara karşı oldukça dirençli olan sporların dahi öldürülmesi işlemine sterilizasyon; cansız alanlarda ve çevrede patojenik mikropları öldürmek işlemine dezenfeksiyon; vücuttaki mikroorganizmaları temizleme işlemine antisepsi denir. Bu bakımdan dezenfeksiyon günlük kullanım için yaygın olarak kullanılsa da, terim olarak vücutta kullanılan hijyen önlemlerine antisepsi denilmesi daha uygundur.

Dezenfektan İstasyonu

Örnek vermek gerekirse; sterilizasyon, cerrahi bir aletin ameliyat öncesi özel bir fırında yüksek sıcaklıkta temizlenmesi işlemidir; cerrahın ameliyat masası ve çevresinde temizliği sağlamasına dezenfeksiyon; Cerrahi işlem ile yapılacak bölgenin temizlenmesine antiseptik denir. Her işlemde temizlik miktarı ve kullanılan alan farklı olduğu için her işlemde uygulama yöntemi ve kullanılan kimyasallar da farklılık göstermektedir.

Yani dezenfeksiyon için kullanılan malzeme antisepsiye uygun olmayabilir. Antiseptik ürünler genellikle vücut yüzeyine zarar vermemek için biyolojik ortamlarla uyumlu ve daha az hijyenik ürünler kullanır. Günümüzde yaygın olarak kullanılması nedeniyle antisepside, özellikle de el derisini için kullanılan ürünler, el veya cilt dezenfektanı olarak adlandırılabilir.

Dezenfektan Ve Hijyen İstasyonu

Dezenfektanlar ve antiseptikler genellikle vücudun ve cansız alanların mikroorganizmalardan temizlenmesi ve yeni mikroorganizmaların büyümesinin önlenmesi için kullanılır. Bu bağlamda dezenfektanların kullanımı aşağıdaki alanlarda önemli avantajlar sağlamaktadır:

Antiseptikler, hastane ortamında kullanıldığında virüsün bir hastadan diğerine bulaşmasını önlemede özellikle önemlidir.

Cerrahi işlemler ve müdahaleler mikroorganizmaların dış ortamdan vücuda girme riski yüksek olduğundan, bunu önlemek için sterilizasyon ve dezenfeksiyon kullanılmaktadır.

Bulaşıcı hastalıklar günümüzün en yaygın sorunlarından biridir. Bulaşıcı hastalıklar solunum ve ağız yolu ile bulaştığından bulaşma yollarının önlenmesi için el hijyeni önemlidir. Bu nedenle uygun koşullarda el hijyeni, dezenfektanların doğru kullanımına bağlıdır.

Yaralı bölgenin temizlendiğinden ve enfekte bölgelerden korunduğundan emin olmak yaranın iyileşmesini hızlandırmak ve için çok önemlidir. Bu bağlamda antiseptiklerin yara temizliğinde ve uygulamasında kullanılması faydalıdır.